These Are the Jobs of the Future

, , ,

What work will be left for people when machines are cheaper, faster and smarter than we are? Cognizant now proposes a list of 21 Jobs of the Future, jobs we believe will emerge över a ten year period. Time to say hello to the Data Detective, the Ethical Sourcing Officer, and the Artificial Intelligence Business Development Manager. Concern […]

5 Concerns About the State of AI

,

AI is helping organizations to create experiences that are more human and contextual. With breakthroughs, however, come anxieties and hurdles. A new study by analyst firm HfS Research raises several red flags about the state of today’s AI market. HfS’s findings, based on interviews with 50 companies, also echo the concerns Cognizant’s clients share: Security remains a […]

Så kan AI förbättra kundupplevelsen

, ,

Genom att använda AI i kundinteraktionen, hjälper Cognizant ett ledande finansföretag inom lån att förbättra kundservicen. AI-tekniken används för att utvärdera klagomål och för att på sikt kunna skapa en bättre kundupplevelse.

Så förändrar den nya tekniken kundupplevelsen

, , ,

Hur påverkar alla nya tekniker kundupplevelsen? Genom att bädda in AI och IoT i kundapplikationerna, kan organisationer som möter slutkund odla en långsiktig och lönsam kundrelation med personliga erbjudanden och digitala tjänster. Today’s enterprise systems generate enormous volumes of data that can be fed into AI, machine learning (MI), and IoT technologies to analyze meaningful […]

3 saker som tillämpad AI kan hjälpa till med

,

Tillämpad AI löser både sociala- och affärsproblem: allt från hur vi utbildar oss, äter, transporteras, försäkrar oss eller blir omhändertagna, till vad vi köper, var vi gör affärer och vem vi väljer att lita på. Se när Karthik Krishnamurthy, globalt ansvarig för Cognizant Digital Business, berättar om hur AI gått från science fiction till fakta.

Så kan finansföretag bli mer digitala och samtidigt följa regelverket

,

I takt med att finansföretagen blir allt mer digitala, behöver de införa en affärsprocesscentrerad strategi som knyter ihop teknik och regelefterlevnad – samtidig som de levererar önskade driftfördelar. Tjänsteföretagen inom finanssektorn måste kunna adressera de många olika nyanserna av nya tekniker som blockchain och artificiell intelligens (AI). Digital has opened the door to new financial services […]