RPA in Banking: Here Is Where It’s Most Beneficial

, , ,

Robotic process automation (RPA) is helping banks engage customers in real time, increase efficiency and productivity, and tap into the benefits of straight-through processing without a significant overhaul of their underlying systems. These are the areas where RPA is most often applied. Many banks are looking for quick and cheap alternatives that can deliver short-term […]

Join Cognizant at Gartner Nordics CIO Executive Summit

, ,

Designed by CIOs for CIOs, the Nordics CIO Executive Summit on the 24 April at Grand Hotel in Stockholm brings together the brightest minds in technology. Don’t miss out on this exclusive event where you get together with executives across all industries to strengthen the IT function. Organized by the Gartner company Evanta, the Nordic summit […]

Unfurling the Blockchain Blueprint

, , , ,

Organizations worldwide see blockchain as a significant force for their business and industry, and are well on their way to developing a strategy, with an eye on reducing operating costs, automating key business processes and enhancing trust and transparency, our latest study reveals. Our recent global study of 3,000-plus senior executives found that a vast majority […]

Så kan AI förbättra kundupplevelsen

, ,

Genom att använda AI i kundinteraktionen, hjälper Cognizant ett ledande finansföretag inom lån att förbättra kundservicen. AI-tekniken används för att utvärdera klagomål och för att på sikt kunna skapa en bättre kundupplevelse.

Storebrands effektiva ALM-ramverk

, ,

Norska Storebrands ramverk för att stödja sina aktuarier inkluderar en ny mjukvarulösning tillsammans med ett specialiserat Cognizant-team i Vilnius. Här smälter IT-talang ihop med kunskap om affärer och gruppen utgör nu själva motorn som genererar data, utvecklar modeller och gör så att Storebrands aktuarier kan fokusera på avancerade uppgifter som analys och affärsförbättringar istället. Hittills […]

Därför måste du förstå kundernas penga-triggers

, ,

Hur relaterar människor till pengar? För att ta reda på det, spenderade ReD Associates flera dagar med 32 olika familjer i USA och Storbritannien. De viktigaste fynden – att människor verkligen känner sig obekväma med pengar, och särskilt vad gäller förhållandet mellan dagliga aktiviteter och den större framtida bilden, ”the slow money”, utgör nu en spännande grund […]