Så kan blockchain vitalisera tillverkningskedjan

,

Tillverkande företag kan drastiskt minska produktionskostnaderna och förbättra effektiviteten genom att använda blockchain-teknik (eller blockkedja på svenska) för att skapa förtroende inom de globala försörjningskedjorna. Förutom att säkra förtroendet, kan blockchain-teknik också stimulera nya affärsmodeller och ge möjlighet till ”plug-and-play” i nya branschekosystem.

Vem litar du på? När det gäller globala försörjningskedjor, kan svaret på frågan vara extra svårt, tidskrävande och dyrt att få fram. Tillförlitliga leverantörer måste noggrant väljas, hanteras, monitoreras och certifieras för att säkra kvalitet, tillförlitlighet och kontinuitet.

Även om tredjepartsinspektörer kan underlätta några av dessa hinder, är det upp till de tillverkande företagen att uppfylla regelverkskontroller och laglig efterlevnad – och att i slutänden se till att förtjäna och fylla varumärket med slutkundernas förtroende.

Blockchain-botemedlet
Att som tillverkande företag själv ordna allt det här i dagsläget, resulterar i ett dolt och ständigt växande påslag: en ”förtroendeskatt” som är en kostnad som läggs på tvärs över försörjningskedjan. Allt krångel minskar produktiviteten och effektiviteten – och innebär dessutom stigande driftskostnader.

Blockchain-teknik – en mjukvarubaserad, distribuerad databas – erbjuder ett potentiellt botemedel eftersom tekniken avsevärt kan minska förtroendebeskattningen inom tillverkningskedjan. Den nya tekniken kan komma att bli särskilt användbar för nybildade, distribuerade tillverkningsmodeller.

Innovation bland affärsmodellerna
Förutom lägre kostnader och ökad smidighet, tror Cognizant att blockchain inom tillverkarleden kommer att skapa helt nya affärer. Traditionella värdekedjor kommer att dekonstrueras eftersom fler spelare kommer att kunna plugga in och ut ur tillverkningsprocessen, som till exempel att med kort varsel ”låna” delar av en fabrik för att få just så mycket produktionskapacitet som behövs vid en given tidpunkt.

Dessutom kan tekniken göra så att nischaktörer, som exempelvis mikrofabriker och mindre tjänsteleverantörer av 3D-utskrifter, både når fler marknader och får fler kunder.

Övervinn utmaningarna
Blockchain-tekniken, idéerna bakom och färdigheterna runtomkring, håller ännu på att utvecklas. De som är först ut på banan, kommer troligen att stöta på patrull när det gäller frågor om säkerhet, äldre system och företagskultur, bland annat. Det är viktigt att börja experimentera redan nu genom att inleda målinriktade ”proof of concept” för att undersöka var och hur blockchain kan ge transformativa fördelar.

Ladda ner rapporten “How Blockchain can revitalize manufacturing value chains”

Fast money vs. slow money – finansmarknadens framtid
How to turn user comments into quality improvements